Je zult het als ouder vast met mij eens zijn dat het een absoluut voorrecht is om een wel heel bijzondere rol te spelen in het leven van onze kinderen. Maar tegelijkertijd ben je het vast met mij eens dat ‘ouder’ zijn in deze tijd ook een enorme verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Eentje die ons bij tijd en wijle zeer onzeker maakt.

We leven namelijk in een snel veranderende wereld waarin de jeugd onder andere via hun mobieltjes contacten legt met de buitenwereld, zonder dat wij hen als ouders daarbij kunnen begeleiden. Zij worden geacht heel jong al autonoom te zijn. Dat maakt hen, maar ook ons als ouders, kwetsbaar.

Het blijkt dat kinderen en jongeren soms problemen ervaren in de interactie met die buitenwereld. Of dat wij als ouders onzeker zijn of we het wel goed doen en of het wel goed gaat met onze kinderen. Dat kan verschillende oorzaken hebben, maar het uitgangspunt mag altijd de vraag zijn; 'Wat heeft dit kind nodig om goed te kunnen participeren in deze maatschappij?' 

Gesprekspartners is een ervaren coachingbureau dat gericht is op het begeleiden van deze kinderen en hun ouders en op het vinden van praktische en realistische oplossingen voor de problemen die zij beiden ervaren in het dagelijkse leven.  

Neem gerust contact op. Bel voor een afspraak naar Liesbeth Hop +31 (6) 435 879 54