Als kind ontwikkelen wij allemaal bepaalde strategieën om onszelf staande te houden in een wereld die voor ons nog onoverzichtelijk is. Soms zijn het ware overlevingsstrategieën die ons later als volwassenen in de weg staan.

We verliezen door onze eigen patronen de ontspanning en vrijheid om te leven vanuit onze volledige potentie en authenticiteit.

Dat kan na een gebeurtenis die ons ernstig raakt, als we onze baan kwijtraken of als we overspannen raken, als onze geliefde ons in de steek laat, als een naaste overlijdt of als we merken dat we veel weerstand tegenkomen op ons levenspad.

Het kan zijn dat wij onze vrijheid blokkeren door bepaalde patronen, gedachten of gevoelens zonder dat wij ons daar bewust van zijn. Het kan helpen daar met iemand over te praten die je de juiste vragen stelt, gericht op het creëren van dát bewustzijn en je helpt je eigen vrijheid te vergroten.

Mocht je op dit moment op een persoonlijk vraagstuk zijn gestuit, aarzel niet contact op te nemen voor een gesprek.