Je kunt kinderen niet snel genoeg Ieren met digitale media om te gaan, zo vinden de initiatiefnemers van het Nationaal Media Paspoort. Een groot aantal basisscholen in Nederland en Vlaanderen is het daarmee eens en gaat aan de slag met dit lespakket voor alle groepen. Bijzonder is dat de lessen verder gaan dan het verwerven van mediawijsheid. Kinderen krijgen ook inzicht in be├»nvloeding op gevoelsniveau. De ontwikkelaars van het lespakket spreken dan ook Iiever van media-empowerment.